Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 1 môn Địa lý Lớp 9

873 lượt xem |  01/01/2021
 • 10 câu Địa lí dân cư, địa lí kinh tế
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 10 câu Địa lí dân cư, địa lí kinh tế
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • 10 câu Địa lí dân cư, địa lí kinh tế
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • 10 câu Địa lí dân cư, địa lí kinh tế
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • 10 câu Địa lí dân cư, địa lí kinh tế
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 1

470 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Địa lí dân cư, địa lí kinh tế
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 2

183 lượt xem |  01/01/2021
 • 29 câu Địa lí dân cư, địa lí kinh tế
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
Đặt câu hỏi
0.24776 sec| 2035.688 kb