Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Phương

Xác định danh từ, động từ ,tính từ của các thể sau: Sách vở, kiên nhẫn, yêu mến, tâm sự, lô lắng, xúc động, nhớ thương, lễ phép, buồn, vui, thân thương, cái đẹp, suy nghĩ, cuộc vui, cơn giận, nhớ trìu mến, nỗi buồn. 
Mình cảm thấy khá là lo lắng và không biết phải làm thế nào với câu hỏi này. Bạn nào thông tuệ giúp mình với, mình sẽ cảm kích mãi mãi!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đầu tiên, xác định danh từ trong từng từ/ cụm từ đã cho. Danh từ là từ chỉ người, đồ vật, sự vật, sự việc.
2. Tiếp theo, xác định động từ trong từng từ/ cụm từ đã cho. Động từ là từ chỉ hành động, sự chuyển động, sự thay đổi trạng thái.
3. Sau đó, xác định tính từ trong từng từ/ cụm từ đã cho. Tính từ là từ chỉ đặc điểm, phẩm chất của danh từ.

Câu trả lời:

- Sách vở: danh từ - Kiên nhẫn: tính từ
- Yêu mến: động từ
- Tâm sự: danh từ
- Lô lắng: động từ
- Xúc động: động từ
- Nhớ thương: động từ
- Lễ phép: danh từ
- Buồn: tính từ
- Vui: tính từ
- Thân thương: tính từ
- Cái đẹp: danh từ
- Suy nghĩ: động từ
- Cuộc vui: danh từ
- Cơn giận: danh từ
- Nhớ trìu mến: động từ
- Nỗi buồn: danh từ

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Để giải câu hỏi trên, ta cần tìm công thức phân tử của fructozơ.

Fructozơ là một loại đường tự do (monosaccharid) có công thức C6H12O6.
Câu trả lời đúng là A. C6H12O6.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24105 sec| 2218.047 kb