Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Linh

Xác định chủ ngữ trong câu sau.     Tôi cùng những đứa trẻ đã bẻ trộm ngô của bà Mai quyết định đến xin lỗi bà.
Mình đây! Một tâm hồn đang trong cảnh ngặt nghèo cần được cứu nguy. Bạn nào phóng khoáng tâm hồn hãy giúp mình giải quyết vấn đề này với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đầu tiên, xác định các từ/cụm từ trong câu có thể là chủ ngữ.
- Xem xét ý nghĩa và vai trò của các từ/cụm từ đó trong câu để xác định chủ ngữ.

Câu trả lời:
Có thể xác định là chủ ngữ trong câu trên là "Tôi" hoặc "Tôi cùng những đứa trẻ".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46261 sec| 2236.773 kb