Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Giang

x/y là đơn hay đa vậy mn?
Hello mọi người, mình đang khá gấp gáp để tìm câu trả lời. Bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải được câu hỏi trên, ta cần biết ý nghĩa của đơn và đa trong toán học.

Trong toán học, số hữu tỷ x/y được gọi là đơn nếu tử số và mẫu số là hai số nguyên có ước chung là 1. Nếu x/y không phải là đơn, ta gọi nó là đa.

Có nhiều cách để giải câu hỏi này:

Cách 1: Kiểm tra sự chia hết của tử số và mẫu số
- Nếu tử số và mẫu số không có ước chung khác 1, ta nói x/y là đơn.
- Nếu tử số và mẫu số có ước chung khác 1, ta nói x/y là đa.

Cách 2: So sánh số nguyên tố của tử số và mẫu số
- Phân tích tử số và mẫu số thành các số nguyên tố.
- Nếu tử số và mẫu số không có số nguyên tố chung, ta nói x/y là đơn.
- Nếu tử số và mẫu số có số nguyên tố chung, ta nói x/y là đa.

Cách 3: Kiểm tra phân số tối giản
- Rút gọn x/y về dạng tối giản.
- Nếu x/y đã được rút gọn và không thay đổi, ta nói x/y là đơn.
- Nếu x/y vẫn có thể rút gọn nữa, ta nói x/y là đa.

Vậy, để xác định x/y là đơn hay đa, ta có thể áp dụng cách giải trên để kiểm tra.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

x/y là đa vì x và y có thể là các đại lượng không chỉ số nguyên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

x/y là đơn vì trong phép chia, chỉ có một kết quả duy nhất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

x/y là đơn vì chỉ có một phần tử x và một phần tử y.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49194 sec| 2255.508 kb