Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Linh

Will you __ free tomorrow? - Yes, I will.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

- Đọc câu hỏi và xác định được từ khóa và ngữ cảnh của câu hỏi.
- Nắm vững ngữ pháp về câu hỏi trong thì tương lai đơn (Will + Subject + Verb), dùng để đặt câu hỏi về tương lai.
- Trả lời câu hỏi dựa trên câu trả lời mẫu.

Câu trả lời:
- Yes, I will.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47196 sec| 2247.453 kb