Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Linh

What time do you have breakfast? => I have breakfast at..........  

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm câu hỏi này là hỏi về thời gian làm việc của ai đó.

Câu trả lời cho câu hỏi "What time do you have breakfast?" có thể là:

- I have breakfast at 7 o'clock.
- I usually have breakfast at 8:15 am.
- I have breakfast at around 9:30 am.
- My breakfast time is at 7:30 am.
- I usually start my day with breakfast at 6:30 am.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Phương pháp làm:

1. Đọc lại câu đề và các nhắc nhở để hiểu yêu cầu của câu hỏi.
2. Xem xét các từ gợi ý để tìm ra từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
3. Phân tích câu đoạn và có thể dùng từ gợi ý để xác định từ cần điền.
4. Kiểm tra lại câu đoạn sau khi điền từ để đảm bảo ý nghĩa và ngữ pháp đúng.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:

1. Từ không có dấu huyền là từ "bình" (vì từ "bình" không có dấu huyền).
2. Nước chảy chia, ai về Gia Định, Đồng Nai thì về là câu đố, không có từ thích hợp.
3. "Dân ta có một tình nồng nàn yêu nước."
4. "Cánh cam lạc mẹ vẫn nhận được sự giúp chở của bạn bè."
5. "Trần Quốc Toản là một cậu bé trí dũng xuất sắc toàn diện."

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45946 sec| 2247.953 kb