Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Hạnh

 Với mỗi từ đơn “truyền “ và “chuyền”, hãy đặt những câu trọn nghĩa.  
Mình cần một chút trợ giúp ở đây! Ai có kinh nghiệm về vấn đề này không? Làm ơn giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Nghiên cứu ý nghĩa của từ "truyền" và "chuyền".
- Tìm hiểu các ví dụ sử dụng từ này trong các ngữ cảnh khác nhau.
- Vận dụng nhận thức về ý nghĩa để đặt câu.

Câu trả lời:
1. Với từ "truyền":
- Truyền tin tức: Cô giáo truyền tin tức về buổi họp phụ huynh qua sổ liên lạc.
- Truyền thông tin: Truyền thông tin qua điện thoại là một cách đơn giản để liên lạc với nhau.
- Truyền tri thức: Cô giáo truyền tri thức về lịch sử cho học sinh qua giờ học.

2. Với từ "chuyền":
- Chuyền bóng: Cô giáo hướng dẫn học sinh chuyền bóng trong buổi thể dục.
- Chuyền công việc: Ông chủ chuyền công việc cho nhân viên mới.
- Chuyền bài: Bạn tôi chuyền bài với một người khác trong trò chơi.

Ngoài ra, còn nhiều cách sử dụng từ này khác tùy thuộc vào ngữ cảnh và ý nghĩa cụ thể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Chuyền: Từ này có nghĩa là chuyển gì đó từ người này sang người khác thông qua việc trao đổi hoặc truyền tay. Ví dụ: Mẹ chuyền cho con một cuốn sách hay để đọc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Truyền: Từ này có nghĩa là chuyển gì đó từ người này sang người khác thông qua lời nói hoặc việc làm. Ví dụ: Cô giáo truyền kiến thức cho học sinh trong giờ học.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.51297 sec| 2217.219 kb