Lớp 2
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Giang

Với 1 can 5lit và can 3lit.hỏi làm thế nào để lấy 1 lít nước chính xác từ bể nước ?
Hi cả nhà! Mình đang hơi loay hoay với một câu hỏi khó nhằn. Bạn nào nhẹ nhàng, kiên nhẫn giúp mình với được không? Cảm ơn tất cả rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Giả sử ta có bể nước chứa đầy và không giới hạn nước.
- Đặt can 5 lit và can 3 lit cạnh nhau.
- Đổ đầy nước từ bể vào can 5 lit.
- Đổ hết nước từ can 5 lit sang can 3 lit (can 3 lit bây giờ thành bể con).
- Đổ hết nước từ can 3 lit ra bể.
- Lấy 1 lít nước từ bể đổ vào can 3 lit (can 3 lit bây giờ đã có 1 lít nước).
- Đổ toàn bộ nước từ can 3 lit sang can 5 lit (nước trong can 5 lit bây giờ có 1 lít nước).
- Đổ đầy bể từ can 5 lit.
- Lấy lại can 3 lit và đổ toàn bộ nước từ can 5 lit sang can 3 lit (can 3 lit bây giờ đã có 4 lít nước).
- Lấy 1 lít nước từ can 3 lit.
- Lúc này ta đã có 1 lít nước chính xác từ bể.

Câu trả lời cho câu hỏi trên là cần thực hiện các bước sau:
1. Đổ đầy nước từ bể vào can 5 lit.
2. Đổ hết nước từ can 5 lit sang can 3 lit.
3. Đổ hết nước từ can 3 lit ra bể.
4. Lấy 1 lít nước từ bể đổ vào can 3 lit.
5. Đổ toàn bộ nước từ can 3 lit sang can 5 lit.
6. Đổ đầy bể từ can 5 lit.
7. Lấy lại can 3 lit và đổ toàn bộ nước từ can 5 lit sang can 3 lit.
8. Lấy 1 lít nước từ can 3 lit.
Sau các bước trên, ta đã lấy được 1 lít nước chính xác từ bể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Cách 3: Đổ nước từ bể nước vào can 5 lit cho đến khi can 5 lit đầy. Sau đó đổ cả lượng nước trong can 5 lit ra và đổ toàn bộ nước từ can 3 lit vào can 5 lit. Lúc này, ta có đúng 3 lit nước trong can 3 lit. Tiếp theo, đổ 2 lit nước từ can 3 lit vào bể nước. Rồi đổ lại 1 lit nước từ can 5 lit vào can 3 lit. Lúc này, can 3 lit có đúng 1 lit nước chính xác.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 2: Đổ nước từ bể nước vào can 3 lit, sau đó đổ nước từ can 3 lit vào can 5 lit cho đến khi can 5 lit đầy. Ta có còn lại 1 lit nước trong can 3 lit. Tiếp theo, đổ 1 lit nước từ can 5 lit vào bể nước. Rồi đổ lại 1 lit nước từ can 3 lit vào can 5 lit. Lúc này, can 5 lit có đúng 1 lit nước chính xác.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 1: Đổ nước từ bể nước vào can 5 lit, sau đó đổ nước từ can 5 lit vào can 3 lit cho đến khi can 3 lit đầy. Ta có còn lại 2 lit nước trong can 5 lit. Tiếp theo, đổ 2 lit nước từ can 5 lit vào bể nước. Rồi đổ lại 1 lit nước từ can 3 lit vào can 5 lit. Lúc này, can 5 lit có đúng 1 lit nước chính xác.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 2
Câu hỏi Lớp 2

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46359 sec| 2236.547 kb