Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Huy

Viết số lớn nhất có bốn chữ số mà tổng bốn chữ số bằng 5 và chữ số hàng nghìn bằng chữ số hàng đơn vị.help me

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.42344 sec| 2040.266 kb