Lớp 9
10điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Van Anh

Viết PTHH từ CaO điều chế CaCl2 và Ca(NO3)2 ?
Mình thực sự bí bách ở câu hỏi này, mong ai đó có thể tận tình chỉ giáo giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải câu hỏi trên:

Bước 1: Xác định cân bằng phương trình hóa học của quá trình chuyển đổi:
CaO + HCl -> CaCl2 + H2O
CaO + HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2O

Bước 2: Xác định số mol của các chất tham gia và sản phẩm:
Số mol CaO = số mol CaCl2 = số mol Ca(NO3)2, vì tỷ lệ mol giữa chúng là 1:1.

Với số mol của CaO là x, số mol của CaCl2 và Ca(NO3)2 cũng là x.

Bước 3: Sử dụng khối lượng mol để tính toán khối lượng của các chất tham gia và sản phẩm:
Khối lượng mol của CaO = khối lượng mol của CaCl2 = khối lượng mol của Ca(NO3)2, vì chúng cùng chứa một mol Canxi (Ca).

Bước 4: Viết câu trả lời cho câu hỏi:

Cách giải thứ nhất:
- Chúng ta có thể điều chế CaCl2 và Ca(NO3)2 từ CaO bằng cách phản ứng CaO với HCl và HNO3 tương ứng.
- Phương trình hóa học của quá trình chuyển đổi là: CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O và CaO + 2HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2O.
- Để điều chế 1 mol CaCl2 hoặc Ca(NO3)2, cần sử dụng 1 mol CaO và 2 mol HCl hoặc HNO3 tương ứng.
- Tuy nhiên, cách giải này không đảm bảo tỷ lệ mol giữa CaCl2 và Ca(NO3)2 là 1:1.

Cách giải thứ hai:
- Chúng ta cũng có thể điều chế CaCl2 và Ca(NO3)2 từ CaO bằng cách phản ứng CaO với HCl và HNO3 tương ứng.
- Tuy nhiên, để đảm bảo tỷ lệ mol giữa CaCl2 và Ca(NO3)2 là 1:1, ta cần sử dụng 2 mol HCl và HNO3 cho mỗi mol CaO.
- Phương trình hóa học của quá trình chuyển đổi là: CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O và CaO + 2HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2O.

Câu trả lời:
- Có thể điều chế CaCl2 và Ca(NO3)2 từ CaO bằng cách phản ứng CaO với HCl và HNO3 tương ứng, sử dụng tỷ lệ mol HCl và HNO3 là 2:1 đối với CaO.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Sử dụng phương pháp trung hòa, CaO phản ứng với HNO3 tạo ra Ca(NO3)2 và H2O

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Bằng phản ứng truyền nhiệt, CaO tác dụng với HCl tạo ra CaCl2 và H2O

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49325 sec| 2259.523 kb