Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Đạt

Viết công thức tính công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây toả nhiệt ( nêu rõ ý nghĩa, đơn vị trong công thức )
Mọi người thân mến, mình rất cần một chút trợ giúp từ Mọi người. Mọi người có thể dành ít phút để giúp mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tính công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây toả nhiệt, chúng ta có thể sử dụng công thức:

P = Q / t,

trong đó:
- P là công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây toả nhiệt (đơn vị: W - watt),
- Q là lượng nhiệt mất đi trên đường dây (đơn vị: J - joule),
- t là thời gian mất đi lượng nhiệt (đơn vị: s - giây).

Câu trả lời cho câu hỏi trên là:
Công thức tính công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây toả nhiệt là P = Q / t. Công suất được đo bằng đơn vị watt (W). Trong công thức, Q đại diện cho lượng nhiệt mất đi trên đường dây, được đo bằng đơn vị joule (J), và t thể hiện thời gian mà lượng nhiệt mất đi, được đo bằng đơn vị giây (s).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

- d là độ dày của đường dây toả nhiệt (đơn vị: m)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

- ΔT là hiệu chênh nhiệt độ giữa nhiệt độ nguồn tạo nhiệt và nhiệt độ môi trường (đơn vị: °C)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

- A là diện tích mặt cắt của đường dây toả nhiệt (đơn vị: m^2)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

- k là hệ số dẫn nhiệt của vật liệu của đường dây (đơn vị: W/m·K)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.13535 sec| 2241.078 kb