Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Việt

Viết công thức oxide với các nguyên tố ở chu kỳ 4?
Mọi người thân mến, mình đang trong tình thế khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của Mọi người. Mọi người có thể dành chút thời gian giải đáp câu hỏi này của mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Công thức oxide của các nguyên tố ở chu kỳ 4 có thể được xác định bằng cách xem số oxi hóa của nguyên tử nguyên tố đó. Ví dụ, nguyên tố M có thể có công thức oxide là MO2 nếu có số oxi hóa +2, hoặc MO3 nếu số oxi hóa là +3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Công thức oxide của các nguyên tố ở chu kỳ 4 có thể là MO, MO2, MO3, MO4. Trong đó, M là nguyên tố thuộc chu kỳ 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45904 sec| 2235.883 kb