Lớp 3
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Việt

viết các số la mã từ 1 đến 30
Chào cả nhà, mình đang gặp một chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp câu hỏi này được không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX . Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!4 thg 3, 2022

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Chữ số la mã I: I =1; II=2; II=3 . Chữ số la mã X: X=10; XX=20; XXX=30 . Chữ số la mã C: C=100; CC=200; CCC=300 . Chữ số M: M=1000; MM=2000; MMM=3000 .17 thg 10, 2022

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Số La Mã có 7 chữ số cơ bản Chữ số la mã I: I =1; II=2; II=3.Chữ số la mã X: X=10; XX=20; XXX=30.Chữ số la mã C: C=100; CC=200; CCC=300.Chữ số M: M=1000; MM=2000; MMM=3000.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để viết các số La Mã từ 1 đến 30, ta có thể sử dụng các ký hiệu La Mã cơ bản như sau:

1 - I
2 - II
3 - III
4 - IV
5 - V
6 - VI
7 - VII
8 - VIII
9 - IX
10 - X
20 - XX
30 - XXX

Vậy, các số La Mã từ 1 đến 30 sẽ là:

1 - I
2 - II
3 - III
4 - IV
5 - V
6 - VI
7 - VII
8 - VIII
9 - IX
10 - X
11 - XI
12 - XII
13 - XIII
14 - XIV
15 - XV
16 - XVI
17 - XVII
18 - XVIII
19 - XIX
20 - XX
21 - XXI
22 - XXII
23 - XXIII
24 - XXIV
25 - XXV
26 - XXVI
27 - XXVII
28 - XXVIII
29 - XXIX
30 - XXX

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Phương pháp làm:

Để xếp từ thành câu có ý nghĩa, bạn cần tìm từ khóa trong câu và sắp xếp chúng theo thứ tự đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh.

Câu trả lời:

1. My school is an interesting place.
2. Does Peter like computer science?
3. Mr. Thuy doesn't often wear a pink dress.
4. How do you go to school every day?
5. I'm not usually good at playing sports.
6. Do you often play football with your friends?
7. Every morning, I walk to school with my sister.
8. I have a lot of nice friends and they are nice to me.

Lưu ý: Bạn cần sắp xếp từ theo ý nghĩa và đảm bảo câu hoàn chỉnh và chính xác ngữ pháp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46319 sec| 2249.109 kb