Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Vương

Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm được mô tả sau: a/ Hòa tan FeCl2 vào nước rồi thêm H2SO4 loãng dư, sau đó thêm dung dịch KMnO4 dư thấy có khí màu vàng lục thoát ra và dung dịch thu được có chứa muối mangan (II). b/ Hòa tan Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư được dung dịch A và khí B mùi hắc. Sục khí B vào dung dịch brom hoặc dung dịch KMnO4 đều thấy các dung dịch này bị nhạt màu.
Mình đang cần sự trợ giúp của các cao nhân! Ai có thể dành chút thời gian giúp mình giải quyết câu hỏi khó này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Phân tích và hiểu rõ yêu cầu câu hỏi.
2. Xác định các chất trong từng thí nghiệm và ghi lại phản ứng xảy ra.
3. Gắn kết các phản ứng đã tìm được với yêu cầu câu hỏi.
4. Viết câu trả lời dựa trên kết quả từ các bước trên.

Câu trả lời:

a/ Phản ứng tiếp theo xảy ra trong thí nghiệm là:
FeCl2 + 2H2SO4 -> FeSO4 + 2HCl
2KMnO4 + 3H2SO4 -> 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O + 5[O]

Khí màu vàng lục thoát ra là Cl2 và sau khi tác dụng với KH2PO4, mẫu đun nóng và hơ nóng chảy, chất khí đun lại nhanh chóng thoát ra và từ từ nổi lên trên, dừng lại phần trên của môi trường nóng chảy, tạo thành một lớp màu đỏ cam.

b/ Phản ứng tiếp theo xảy ra trong thí nghiệm là:
2Fe3O4 + 24H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 8FeSO4 + 12H2O
B + 3Br2 -> 2BBr3
B + 4KMnO4 + 8H2SO4 -> 4KHSO4 + 4MnSO4 + 4H2O

Dung dịch brom hoặc dung dịch KMnO4 bị nhạt màu do khí B là CO không tác dụng với các chất này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

b/ Phương trình phản ứng: 8Fe3O4 + 16H2SO4 → 8Fe2(SO4)3 + 8H2O + SO2↑. Và khí B là SO2. Khi sục khí B vào dung dịch brom: SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + 2HBr. Khi sục khí B vào dung dịch KMnO4: 3SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 3H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a/ Phương trình phản ứng: 4FeCl2 + 8H2SO4 → 4FeSO4 + 4HCl + SO2↑ + 4H2O. Sau đó, phản ứng với dung dịch KMnO4: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23308 sec| 2239.766 kb