Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Đạt

Viết số La Mã của 2004
Ai đó ơi, giúp mình với! Mình đang trong tình thế khó xử lắm, mọi người có thể góp ý giúp mình vượt qua câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để viết số La Mã của 2004, ta cần biết các ký hiệu La Mã cơ bản.

Các ký hiệu La Mã cơ bản:

- I: 1
- V: 5
- X: 10
- L: 50
- C: 100
- D: 500
- M: 1000

Cách 1: Quy tắc chung để viết số La Mã là thực hiện phép chia và phép chia cùng 1 số không quá 3 lần liên tiếp (nếu số chia không phải là 1). Ta sẽ áp dụng quy tắc này cho số 2004:

2004 chia cho 1000 được 2, ta viết là MM.
4 chia cho 1 được 4, ta viết là IV.

Vậy số La Mã của 2004 là MMIV.

Cách 2: Sử dụng phép tính thêm, trừ để viết số La Mã:

2004 là tổng của 2000 và 4.
2000 được viết bằng MM, 4 được viết bằng IV.

Vậy số La Mã của 2004 là MMIV.

Câu trả lời: Số La Mã của 2004 là MMIV.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.37747 sec| 2204.125 kb