Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Giang

Vì sao ta chọn Tây nguyên là điểm quyết, chiến lược trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ? Trình bày tóm tắt diễn biến và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Lịch sử Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.31849 sec| 2048.352 kb