Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Đức

Vì sao nói tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở để phát triển kinh tế của đất nước

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

-Vì nếu chỉ một khu vực, một địa điểm phát triển được thì sẽ mất dần đi cơ cấu thị trường,..Vậy nên cần phát triển vì lợi ích của nhau, cái nọ bổ sung song phương cho cái kia. Nhà nước có thể cho nhân dân vay mượn tài sản để lấy vốn làm ăn, hỗ trợ kinh tế nhân dân, giúp dân thoát nghèo đấy cũng là cốt yếu khi nói tài sản nhà nước là cơ sở để phát triển kinh tế. Lợi ích có nhiều mặt nhưng hầu hết chúng đều có cùng mục tiêu chung nhằm phát triển kinh tế xã hội. Tài sản nhà nước cũng được coi một phần là của nhân dân, nhà nước sẽ dùng quỹ sao cho mọi mặt người dân đều được lợi. Khi cả cộng đồng cùng chung tay, vì lợi ích của nhau để mà phát triển thì kinh tế nước nhà mới đi lên, không ai bị bỏ lại phía sau,...

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi GDCD Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.26867 sec| 2208.961 kb