Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Vương

Tương vườn nhà Mia có 120 cây ăn quả bao gồm: lê, cam, táo và đào. Số cây Lê chiếm 20% tổng số cây, số cây cam chiếm 30% tổng số cây, số cây táo chiếm 25% tổng số cây, còn lại là cây đào. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây mỗi loại?
Mình đang cần một chút sự tư vấn từ các Bạn. Có ai có thể dành chút thời gian cứu nguy giúp mình không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp tỉ lệ.

Gọi số cây lê, cam, táo và đào lần lượt là l, c, t, và d.

Theo đề bài, ta có:
l + c + t + d = 120 (1)
l = 20% x 120 = 0.2 x 120 = 24 (2)
c = 30% x 120 = 0.3 x 120 = 36 (3)
t = 25% x 120 = 0.25 x 120 = 30 (4)

Từ (2), (3) và (4), ta có:
d = 120 - (24 + 36 + 30) = 120 - 90 = 30 (5)

Từ (1) và (5), ta suy ra số cây mỗi loại trong vườn là:
lê: 24 cây
cam: 36 cây
táo: 30 cây
đào: 30 cây

Vậy, trong vườn có:
- 24 cây lê
- 36 cây cam
- 30 cây táo
- 30 cây đào.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48944 sec| 2250.016 kb