Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Ánh

Từ tiếng việt nào dài nhất :)
Mình đang vướng một chút rắc rối và cần người giúp đỡ. Nhờ mọi người hãy lan tỏa bác ái của mình và giúp đỡ mình trả lời câu hỏi trên mới ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Kiểm tra từ tiếng Việt dài nhất có thể tìm thấy trong ngữ liệu có sẵn.
2. Kiểm tra từng từ trong từ điển tiếng Việt để xác định từ dài nhất.

Câu trả lời:
Từ tiếng Việt dài nhất là "thành tích".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Từ tiếng việt dài nhất là 'hiện diện' với 9 chữ cái.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Từ tiếng việt dài nhất là 'khoan dung' với 8 chữ cái.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Từ tiếng việt dài nhất là 'phiêu lưu' với 9 chữ cái.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Từ tiếng việt dài nhất là 'thống nhất' với 11 chữ cái.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24462 sec| 2217.023 kb