Lớp 2
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Huy

từ có chứa tiếng an hoặc ang nói dài dòng chuyện nọ xỏ chuyện kia
Mình đang vướng một chút rắc rối và cần người giúp đỡ. Nhờ mọi người hãy lan tỏa bác ái của mình và giúp đỡ mình trả lời câu hỏi trên mới ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc câu hỏi kỹ để hiểu yêu cầu.
2. Tìm các từ có chứa tiếng an hoặc ang trong câu hỏi.
3. Xác định ý nghĩa của từ đó trong câu.
4. Tìm các từ liên quan đến từ có chứa tiếng an hoặc ang để xây*** câu trả lời.

Câu trả lời:

Từ câu hỏi trên, có thể có các cách trả lời như sau:

Cách 1: Từ có chứa tiếng an là "nói".
Câu trả lời: "Từ nói dài dòng chuyện nọ xỏ chuyện kia có tác dụng diễn đạt việc một người nói nhiều chuyện không cần thiết với nhau."

Cách 2: Từ có chứa tiếng an là "dài dòng".
Câu trả lời: "Từ dài dòng chuyện nọ xỏ chuyện kia có nghĩa là một người kể chuyện chi tiết và kéo dài quá lâu."

Cách 3: Từ có chứa tiếng an là "chuyện".
Câu trả lời: "Từ chuyện nọ xỏ chuyện kia gợi ý việc một người liên tục kể chuyện hay thông tin khác mà người khác không quan tâm."

Lưu ý: Câu trả lời được xây*** dựa trên thông tin hạn chế có sẵn trong câu hỏi và không có thông tin cụ thể về nội dung của từ đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 2
Câu hỏi Lớp 2

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22505 sec| 2220.625 kb