Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hạnh

Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chẵn có các chữ số khác nhau?
Uh oh, mình đang rối bời với một câu hỏi khó đây. Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định số lượng số chẵn từ 1 đến 100.
Từ 1 đến 100 có tổng cộng 100 số. Trong đó, có 50 số chẵn.

Bước 2: Tìm số lượng số chẵn có các chữ số khác nhau.
Để tìm số lượng số chẵn có các chữ số khác nhau, ta thực hiện các bước sau:
- Xác định các chữ số trong số chẵn. Chúng có thể là các chữ số từ 1 đến 9.
- Có 9 cách chọn chữ số đầu tiên (không chọn số 0), 9 cách chọn chữ số thứ hai và 8 cách chọn chữ số thứ ba (không được trùng với 2 chữ số đã chọn trước đó).
- Số lượng số chẵn có các chữ số khác nhau là: 9 x 9 x 8 = 648.

Bước 3: Tính số lượng số chẵn có các chữ số khác nhau từ 1 đến 100.
Số chẵn các chữ số khác nhau từ 1 đến 100 bằng số chẵn các chữ số khác nhau từ 1 đến 100 trừ số chẵn các chữ số khác nhau từ 1 đến 10.
- Số chẵn các chữ số khác nhau từ 1 đến 10 bằng 9 x 1 x 1 = 9 (9 số chẵn từ 1 đến 9).
- Số chẵn các chữ số khác nhau từ 1 đến 100 bằng 648 - 9 = 639.

Vậy, từ 1 đến 100 có 639 số chẵn có các chữ số khác nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44616 sec| 2223.891 kb