Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Hưng

Trước đây mua 5m vải phải trả 60000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2000 đồng. Hỏi với 60000 đồng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải? Giúp mình với  
Chào các pro, hiện mình đang cần support nhanh chóng để giải đáp câu hỏi này. Ai có thể chia sẻ kiến thức của mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng phép tính đơn giản là chia hết số tiền đã trả cho giá bán mới của mỗi mét vải.

Cách giải 1:
Giả sử giá mỗi mét vải hiện nay là x đồng. Từ đó, ta có phương trình: 5x = 60000 - 2000
Lúc này, ta tiến hành giải phương trình trên:
5x = 58000
x = 58000/5
x = 11600
Vậy, với 60000 đồng, hiện nay có thể mua được 60000/11600 ≈ 5,17 mét vải.

Cách giải 2:
Số tiền còn lại sau khi giảm giá: 60000 - 2000 = 58000 đồng
Giá mỗi mét vải hiện nay là: 58000/5 = 11600 đồng
Vậy, với 60000 đồng, hiện nay có thể mua được 60000/11600 ≈ 5,17 mét vải.

Đáp án:
Với 60000 đồng, hiện nay có thể mua được khoảng 5,17 mét vải.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Với 60000 đồng, hiện nay có thể mua được 60000 / 10000 = 6 mét vải.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Giá trị của 1 mét vải hiện nay là 12000 - 2000 = 10000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giá trị giảm của mỗi mét vải là 2000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giá trị của 1 mét vải trước đây là 60000 / 5 = 12000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49407 sec| 2249.359 kb