Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Giang

Trung bình cộng tuổi bố và mẹ là 41 tuổi. Trung bình tuổi bố,mẹ,con là 30 tuổi. Hỏi con bao nhiêu tuổi? CÁC BẠN GIẢI RÕ RA NHÉ!!
Xin chào mọi người, mình mới tham gia và đang cần sự giúp đỡ để giải đáp một câu hỏi. Có ai có thể dành chút thời gian không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Gọi x là tuổi của con.
Theo giả thiết, trung bình cộng tuổi bố và mẹ là 41 tuổi, ta có:
(Tuổi bố + tuổi mẹ) / 2 = 41
Tuổi bố + tuổi mẹ = 82

Trung bình tuổi bố, mẹ, con là 30 tuổi, ta có:
(Tuổi bố + tuổi mẹ + tuổi con) / 3 = 30
Tuổi bố + tuỗi mẹ + tuổi con = 90

Giải hệ phương trình:
Hệ phương trình:
Tuổi bố + tuổi mẹ = 82
Tuổi bố + tuổi mẹ + tuổi con = 90

Giải hệ phương trình trên ta thu được:
Tuổi con = 8

Câu trả lời: Con 8 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Để tìm tuổi của con, ta sử dụng các thông tin đã cho: trung bình cộng tuổi bố và mẹ là 41 tuổi và trung bình tuổi bố, mẹ, con là 30 tuổi. Giả sử tuổi của con là x. Ta có công thức: (tuổi bố + tuổi mẹ) = 82 và (tuổi bố + tuổi mẹ + tuổi con)/3 = 30. Từ đó, ta có thể giải phương trình để tìm x.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Gọi tuổi của con là x. Theo đề bài, ta có: (tuổi bố + tuổi mẹ)/2 = 41, tức là (tuổi bố + tuổi mẹ) = 82. Ta cũng biết trung bình tuổi bố, mẹ, con là 30 tuổi, tức là (tuổi bố + tuổi mẹ + tuổi con)/3 = 30. Từ hai phương trình trên, ta có thể giải hệ phương trình để tìm giá trị của x, tức là tuổi của con.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Theo đề bài, ta có: (tuổi bố + tuổi mẹ)/2 = 41, tức là (tuổi bố + tuổi mẹ) = 82. Vậy tuổi của con là 82 - 30 - 30 = 22 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Gọi tuổi của con là x. Theo đề bài, ta có: (tuổi bố + tuổi mẹ)/2 = 41, tức là (tuổi bố + tuổi mẹ) = 82. Ta có thể viết được công thức: (tuổi bố + tuổi mẹ + tuổi con)/3 = 30. Thay vào công thức ta có: (82 + x)/3 = 30. Giải phương trình này ta tìm được giá trị của x, tức là tuổi của con.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49268 sec| 2260.672 kb