Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Việt

Trong tiến trình lịch sử Việt Nam 1919-1945 có một sự kiện được coi là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới, theo em đó là sự kiện nào? Giải thích vì sao sự kiện đó được coi là kết quả tất yếu?
Uyên ương hữu tình, giúp đỡ một tay để mình không trôi dạt với câu hỏi khó nhằn này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc và hiểu câu hỏi: Đặt câu hỏi trong đề bài, đọc và hiểu câu hỏi để đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ yêu cầu và nội dung của câu hỏi.

2. Xác định khía cạnh chính của câu hỏi: Tìm hiểu khía cạnh chính mà câu hỏi đang đề cập. Trong trường hợp này, khía cạnh chính là sự kiện trong tiến trình lịch sử Việt Nam 1*** được coi là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.

3. Tìm hiểu về sự kiện và nguyên nhân: Nghiên cứu sự kiện và các nguyên nhân dẫn đến nó. Tìm hiểu các phương pháp và phương châm của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp trong thời đại mới để có cái nhìn rõ hơn về tầm quan trọng của sự kiện đó.

4. Lập kế hoạch và viết câu trả lời: Xác định cách trình bày thông tin một cách logic và sắp xếp câu trả lời sao cho rõ ràng và mạch lạc.

Câu trả lời:

Sự kiện được coi là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới trong tiến trình lịch sử Việt Nam 1*** là Đại hội cách mạng Việt Nam lần thứ 8 (1935). Sự kiện này được coi là tất yếu vì các nguyên nhân sau:

1. Đại hội cách mạng lần thứ 8 được tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu xây*** một chế độ tự do, công bằng và dân chủ cho Việt Nam. Đây là một mục tiêu tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp trong thời đại mới.

2. Đại hội cách mạng lần thứ 8 đã đưa ra một chương trình hành động rõ ràng, bao gồm các đề xuất về việc thúc đẩy phong trào đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp và nhân dân đấu tranh.

3. Sự kiện này đã tạo cơ sở và động lực để tạo ra sự đoàn kết và tập hợp chính quyền đối lập nhằm thúc đẩy cuộc đấu tranh cho độc lập của dân tộc và quyền lợi của giai cấp lao động.

4. Đại hội cách mạng lần thứ 8 đã thể hiện một sự gia nhập rộng rãi của đại diện từ các giai cấp và tầng lớp khác nhau trong xã hội Việt Nam, đánh dấu sự đoàn kết và sự thống nhất của các lực lượng đấu tranh.

Vì vậy, Đại hội cách mạng Việt Nam lần thứ 8 (1935) được coi là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới trong tiến trình lịch sử Việt Nam 1***.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Qua sự kiện này, việc thành lập đảng cộng sản đã tạo ra một nguồn lực chính trị mạnh mẽ, mang lại sự lãnh đạo và tổ chức cho cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do của dân tộc, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng tại Việt Nam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Sự kiện này được coi là kết quả tất yếu vì nó đánh dấu việc các lực lượng cách mạng tại Việt Nam đã thống nhất và hướng tới một mục tiêu chung là giành độc lập, chủ quyền cho dân tộc Việt Nam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Sự kiện được coi là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới là Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Sự kiện:cách mạng tháng 8 năm 1945 Giải thíc:khôm biếc ;-; dài quá ko buồn cop =))

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45939 sec| 2261.258 kb