Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Vương

Trong thang sóng điện từ, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự tần số giảm dần là: A. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn ghen B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn ghen, tia tử ngoại C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn ghen D. tia Rơn ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại
Hello! Mình cần một chút sự giúp đỡ với câu hỏi này, mình không biết phải giải quyết thế nào. Ai có kinh nghiệm xin vui lòng chỉ bảo mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Các bức xạ trong thang sóng điện từ được sắp xếp theo thứ tự tần số giảm dần là tia Rơn ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Thứ tự tần số giảm dần của các bức xạ trong thang sóng điện từ là tia Rơn ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Theo thứ tự tần số giảm dần, các bức xạ trong thang sóng điện từ là tia Rơn ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Các bức xạ trong thang sóng điện từ được sắp xếp theo thứ tự tần số giảm dần là tia Rơn ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.08960 sec| 2229.891 kb