Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Hạnh

Trong tay em có một sợi chỉ và một thước kẻ có ĐCNN là 1mm. Em hãy trình bày cách đo chu vi của một chiếc bút chì?
các Bạn ơi, mình đang bí bài này quá, ai giỏi giúp mình với! Cảm ơn cả nhà

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Định nghĩa: Chu vi là độ dài của đường viền biểu diễn bởi một hình học.
- Với câu hỏi trên, ta có trong tay một sợi chỉ và một thước kẻ có ĐCNN là 1mm.
- Bước 1: Xác định đường viền của bút chì cần đo chu vi.
- Bước 2: Dùng sợi chỉ vòng quanh đường viền của bút chì một vòng.
- Bước 3: Đọc số vạch trên sợi chỉ để xác định độ dài sợi chỉ đã vòng quanh được đường viền của bút chì.
- Bước 4: Chu vi của bút chì sẽ bằng độ dài sợi chỉ đã đo được.

Câu trả lời câu hỏi trên:
- Để đo chu vi của một chiếc bút chì, ta có thể sử dụng sợi chỉ và thước kẻ.
- Quấn sợi chỉ đều quanh đường viền của bút chì một vòng.
- Đọc số vạch trên sợi chỉ để xác định độ dài sợi chỉ đã vòng quanh được đường viền của bút chì.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Cách thứ ba để đo chu vi của một chiếc bút chì là sử dụng sợi chỉ và thước kẻ để đo tỉ lệ giữa chiều dài của sợi chỉ và chiều dài của bút chì. Sau đó, bạn có thể tính chu vi của bút chì bằng công thức chu vi = tỉ lệ giữa chiều dài sợi chỉ và chiều dài của bút chì x đường kính của bút chì.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Một cách khác để đo chu vi của một chiếc bút chì là sử dụng thước kẻ để đo đường kính của bút chì. Sau đó, bạn có thể tính chu vi của bút chì bằng công thức chu vi = π x đường kính.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để đo chu vi của một chiếc bút chì, bạn có thể sử dụng sợi chỉ để bao quanh toàn bộ bút, sau đó đo chiều dài của sợi chỉ bằng thước kẻ. Từ đó, bạn có thể tính toán được chu vi của bút chì bằng công thức chu vi = chiều dài sợi chỉ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để đo chu vi của một chiếc bút chì, em có thể sử dụng sợi chỉ và thước kẻ. Em đo Chiều dài ngoại vi của bút chì bằng chỉ và thước kẻ. Sau đó, em nhân chiều dài này với π (3.14) để tính được chu vi của bút chì.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48287 sec| 2256.914 kb