Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Hưng

Trong một phép chia có số bị chia là 155 số dư là 12. Tìm số chia và thương

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

gợi thương và số chia là a va b

ta co : a x b +12 =155

       suy ra a x b =143

ta co : 143 = 13 x 11

vay a= 11, 13

      b=13, 11

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.09962 sec| 2204.727 kb