Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Ánh

trong một bộ truyền động bánh răng, bánh răng bị dẫn có 30 răng, bánh dẫn có 70 răng a) tính tỉ lệ truyền i b) đây là bộ truyền chuyển động tăng tốc hay giảm tốc ?
Trời ơi, mình hoàn toàn mắc kẹt! Ai đó có thể cứu mình khỏi tình thế này bằng cách chỉ cho mình cách trả lời câu hỏi này được không ạ? Thanks mọi người

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta sử dụng công thức tính tỉ lệ truyền trong bộ truyền động bánh răng:

a) Tỉ lệ truyền (i) = số răng của bánh dẫn / số răng của bánh bị dẫn
=> i = 70/30 = 7/3 = 2.33 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

b) Để xác định bộ truyền chuyển động tăng tốc hay giảm tốc, ta xét tỉ lệ truyền i.
- Nếu tỉ lệ truyền i > 1, tức là bánh dẫn có nhiều răng hơn bánh bị dẫn, nên cây bánh răng truyền động này là bộ truyền chuyển động tăng tốc.
- Nếu tỉ lệ truyền i < 1, tức là bánh dẫn có ít răng hơn bánh bị dẫn, nên cây bánh răng truyền động này là bộ truyền chuyển động giảm tốc.

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên:
a) Tỉ lệ truyền (i) = 2.33
b) Đây là bộ truyền chuyển động tăng tốc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

b) Đây là bộ truyền chuyển động tăng tốc vì tỉ lệ truyền i = 70/30 = 2.33 và i > 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a) Tỉ lệ truyền i = 70/30 = 2.33. Bản chất của một hệ bánh răng, khi tỉ lệ truyền i lớn hơn 1 thì đây là bộ truyền chuyển động tăng tốc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Tỉ lệ truyền i được tính bằng công thức: i = số răng của bánh dẫn / số răng của bánh bị dẫn = 70/30 = 2.33. Bản chất của một hệ bánh răng, khi tỉ lệ truyền i lớn hơn 1 thì đây là bộ truyền chuyển động tăng tốc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Tỉ lệ truyền i được tính bằng công thức: i = số răng của bánh dẫn / số răng của bánh bị dẫn = 70/30 = 2.33

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.27752 sec| 2230.641 kb