Lớp 6
10điểm
2 năm trước
Đặng Khánh Ly

trọng lượng của 1 chậu nước đặt lên mặt bàn là ?
Uyên ương hữu tình, giúp đỡ một tay để mình không trôi dạt với câu hỏi khó nhằn này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để tìm trọng lượng của 1 chậu nước đặt lên mặt bàn, ta cần biết trọng lực và khối lượng của chậu nước.

Câu trả lời:

Trọng lượng của chậu nước phụ thuộc vào khối lượng của chậu nước đó. Để biết khối lượng, ta cần cân chính xác chậu nước đó bằng cân đúng trọng lực và được đo bằng đơn vị đúng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Đối với câu hỏi này, để trả lời chi tiết, cần biết khối lượng của chậu nước và trọng trường tại địa điểm đặt chậu. Nếu khối lượng chậu nước là 2kg và trọng trường là 9.81m/s^2, thì trọng lượng của chậu nước là khoảng 19.62N.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Theo định luật Archimedes, trọng lượng của 1 chậu nước đặt lên mặt bàn cũng tương đương với lực nâng gây ra bởi nước. Tức là trọng lượng của chậu nước bằng lực nâng của nước, được tính bằng công thức F = ρ * V * g, trong đó F là trọng lượng, ρ là mật độ của nước, V là thể tích của chậu nước và g là trọng trường. Nếu mật độ của nước là 1000 kg/m^3, thể tích chậu nước là 0.1m^3 và trọng trường là 9.8m/s^2, thì trọng lượng của chậu nước là 980N.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Trọng lượng của 1 chậu nước đặt lên mặt bàn có thể được tính bằng công thức F = m * g, trong đó F là trọng lượng, m là khối lượng của chậu nước và g là trọng trường. Cụ thể, nếu khối lượng của chậu nước là 5kg và trọng trường là 9.8m/s^2, thì trọng lượng của chậu nước là 49N.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48600 sec| 2243.617 kb