Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Hạnh

Trong hình bên,biết hình tròn có đường kính 50 cm , diện tích hình chữ nhật bằng 18% diện tích hình tròn.Tính diện tích phần đã tô đậm của hình tròn  
Xin chào cả nhà, mình đang làm một dự án và vướng mắc một vấn đề nan giải. Bạn nào có thể đóng góp ý kiến để giúp mình vượt qua không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để tính diện tích phần đã tô đậm của hình tròn, ta cần tìm diện tích hình tròn trước.

Bước 1: Tính diện tích hình tròn
- Đường kính hình tròn là 50 cm, suy ra bán kính là 50/2 = 25 cm.
- Diện tích hình tròn được tính bằng công thức S = π * r^2, với r là bán kính.
- Thay các giá trị vào công thức, ta có:
S = 3.14 * 25^2
= 3.14 * 625
≈ 1962.5 cm^2

Bước 2: Tính diện tích hình chữ nhật
- Diện tích hình chữ nhật được biết là bằng 18% diện tích hình tròn.
- Ta có biểu thức: diện tích hình chữ nhật = 0.18 * diện tích hình tròn.
- Thay giá trịdiện tích hình tròn đã tính vào biểu thức, ta có:
diện tích hình chữ nhật = 0.18 * 1962.5
≈ 353.25 cm^2

Bước 3: Tính diện tích phần đã tô đậm của hình tròn
- Diện tích phần đã tô đậm của hình tròn là diện tích hình tròn trừ đi diện tích hình chữ nhật.
- Ta có diện tích phần đã tô đậm của hình tròn = diện tích hình tròn - diện tích hình chữ nhật.
- Thay giá trị vào: diện tích phần đã tô đậm của hình tròn = 1962.5 - 353.25
≈ 1609.25 cm^2

Vậy, diện tích phần đã tô đậm của hình tròn là khoảng 1609.25 cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Diện tích của hình tròn là A = πr^2 = 3.14 * (50/2)^2 = 3.14 * 25^2 = 3.14 * 625 = 1962.5 cm^2. Vậy diện tích hình chữ nhật là 18% * 1962.5 = 352.5 cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Diện tích của hình tròn là A = πr^2 = 3.14 * (50/2)^2 = 3.14 * 25^2 = 3.14 * 625 = 1962.5 cm^2. Vậy diện tích hình chữ nhật là 18% * 1962.5 = 352.5 cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Diện tích của hình tròn là A = πr^2 = 3.14 * (50/2)^2 = 3.14 * 25^2 = 3.14 * 625 = 1962.5 cm^2. Vậy diện tích hình chữ nhật là 18% * 1962.5 = 352.5 cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương pháp làm:
1. Đọc và hiểu câu hỏi: What is your full name? (Tên đầy đủ của bạn là gì?)

2. Xác định thông tin cần có để trả lời câu hỏi: Tên đầy đủ của người được hỏi.

3. Viết câu trả lời:
- Ví dụ 1: My full name is Jane Smith. (Tên đầy đủ của tôi là Jane Smith.)
- Ví dụ 2: My name is John William Brown. (Tên đầy đủ của tôi là John William Brown.)
- Ví dụ 3: My full name is Maria Gonzalez Martinez. (Tên đầy đủ của tôi là Maria Gonzalez Martinez.)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47913 sec| 2257.328 kb