Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Việt

Trong câu sau " Nhiều năm trôi qua với điều bí mật của họ,nhưng ngày ấy vẫn đến... "từ ngữ' " điều bí mật " thuộc từ loại nào ?
Các bẹn thân yêu ơi, mình đang bế tắc với câu hỏi này, Bạn nào có thể chỉ mình cách làm với?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đọc và hiểu câu hỏi.
- Xác định từ ngữ "điều bí mật" trong câu là từ ngữ nằm giữa hai dấu nháy kép, được sử dụng để chỉ một khái niệm hoặc ý nghĩa cụ thể.
- Xác định từ loại của từ ngữ "điều bí mật" bằng cách xem xét chức năng và vị trí của nó trong câu.

Câu trả lời: Từ ngữ "điều bí mật" trong câu trên thuộc từ loại là danh từ, với chức năng chính là chỉ định một khái niệm hay ý nghĩa cụ thể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Từ 'điều bí mật' là một cụm danh từ, trong đó 'điều' là danh từ trò chuyện và 'bí mật' là danh từ chỉ sự thể hiện.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Từ 'điều bí mật' là một cụm danh từ, gồm danh từ chính 'điều' và danh từ quan hệ 'bí mật'.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Từ 'điều bí mật' là một cụm danh từ, thuộc từ loại danh từ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Từ ngữ 'điều bí mật' thuộc từ loại một sự việc hay thông tin cần được bảo mật và chỉ được tiết lộ cho một số ít người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47333 sec| 2248.695 kb