Lớp 10
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Ánh

Trình bày quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất? Cho ví dụ? Vận dụng quan hệ này trong cuộc sống, mỗi học sinh cần phải rút ra bài học gì?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi GDCD Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.09614 sec| 2048.781 kb