Lớp 9
20điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn Văn Kiên

Trên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hóa học minh họa ? Ai jup vs .
Mọi người thân mến, mình đang thật sự cần một lời khuyên cho câu hỏi này. Mọi người có thể hỗ trợ mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Phân tích câu hỏi và xác định yêu cầu: Hiểu rõ câu hỏi và nhận biết được yêu cầu của đề bài.
2. Tìm hiểu về hiện tượng: Tìm hiểu về hiện tượng đang xảy ra, nghiên cứu về tính chất và cấu trúc của chất rắn tạo thành màng.
3. Xác định các yếu tố liên quan: Xác định các yếu tố gây ra hiện tượng, như tác động của không khí, dấu hiệu của phản ứng hóa học, v.v.
4. Sử dụng kiến thức hóa học: Áp dụng kiến thức về phản ứng hóa học để giải thích hiện tượng.
5. Trình bày câu trả lời: Trình bày câu trả lời cụ thể, sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác và logic.

Câu trả lời:

Hiện tượng này xảy ra do sự tác động của khí CO2 (carbon dioxide) tồn tại trong không khí vào nước vôi (Ca(OH)2), gây phản ứng hóa học tạo thành kết tủa của CaCO3 (canxi cacbonat). Quá trình này gọi là phản ứng cacbonat hóa.

Phương trình hóa học minh họa:

Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O

Trong phản ứng trên, khí CO2 tác động lên dung dịch nước vôi tạo ra kết tủa của CaCO3 và sản phẩm còn lại là nước. Kết tủa này là lớp màng chất rắn được nhìn thấy trên bề mặt các hố nước sau một thời gian dài.

Việc hiện tượng này xảy ra lâu ngày là do không khí chứa nhiều CO2, làm tăng nồng độ CO2 hòa tan trong nước và dẫn đến quá trình phản ứng trên diễn ra liên tục.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Có thể giải thích hiện tượng này bằng quá trình trao đổi ion. Khi nước trong hố tiếp xúc với đất hoặc các loại đá chứa canxi, các ion canxi sẽ được giải phóng vào nước. Cùng lúc đó, khí CO2 trong không khí sẽ hòa tan vào nước và tạo thành axit cacbonic. Axit cacbonic này có khả năng trao đổi với ion canxi trong nước, tạo thành chất vôi và các ion khác. Các hạt chất vôi lắng xuống và tạo thành lớp màng chất rắn trên bề mặt hố nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Một trong các phương trình hóa học minh họa cho quá trình trên có thể là: CO2 + H2O -> H2CO3 -> H+ + HCO3- -> Ca2+ + 2HCO3- -> CaCO3 + H2O + CO2. Trong phản ứng này, CO2 trong không khí tác dụng với nước tạo thành axit cacbonic. Axit cacbonic tiếp tục phản ứng với các ion hydrocarbonat trong nước để tạo thành các ion canxi và các ion bicarbonat. Cuối cùng, các ion canxi kết tủa để tạo thành chất vôi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Hiện tượng lớp màng chất rắn trên bề mặt các hố nước có thể được giải thích bằng quá trình kết tủa. Khi có sự phản ứng giữa các chất trong nước và khí CO2 trong không khí, ta thu được axit cacbonic (H2CO3). Axit cacbonic này có khả năng tạo kết tủa với các ion canxi (Ca2+), tạo thành chất vôi (CaCO3) trong nước. Các hạt chất vôi này tạo thành lớp màng chất rắn trên bề mặt hố nước sau một thời gian dài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50534 sec| 2252.289 kb