Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Dung

Tổng tuổi của bố và mẹ năm nay là 78 tuổi.Tuổi của bố 2 năm trước bằng tuổi của mẹ 4 năm nữa.Hỏi bố bao nhiêu tuổi?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23944 sec| 2036.266 kb