Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Long

Tính tổng : 1/2.3+ 1/3.4+ 1/4.5+ .... + 1/19.20   Tính cho tiết giúp mình nhé ! @  
Xin lỗi mọi người đã làm phiền, nhưng mình thật sự cần sự giúp đỡ. Ai có thể dành chút thời gian để trả lời câu hỏi mình đang mắc phải không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Ta thấy mẫu của mỗi phân số là tích của số đầu và số cuối của phân số đó. Vì vậy, ta có thể viết lại công thức tổng dưới dạng đơn giản hơn:
Tổng = 1/2.3 + 1/3.4 + 1/4.5 + .... + 1/19.20
= (1/2 - 1/3) + (1/3 - 1/4) + (1/4 - 1/5) + .... + (1/19 - 1/20)
= 1/2 - 1/20
= 19/40

Vậy tổng của dãy số trên là 19/40.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

1/2.3 + 1/3.4 + ... + 1/19.20 = (1/2 - 1/3) + (1/3 - 1/4) + ... + (1/18 - 1/19) + 1/20

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 2: Tính tổng các phân số trước rồi tính tổng các phân số sau

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

1/2.3 + 1/3.4 + 1/4.5 + ... + 1/19.20 = 1/2*3 + 1/3*4 + 1/4*5 + ... + 1/19*20 = (1/2 - 1/3) + (1/3 - 1/4) + (1/4 - 1/5) + ... + (1/19 - 1/20) = 1/2 - 1/20 = 9/20

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48587 sec| 2248.266 kb