Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Đạt

Tính bằng cách thuận tiện nhất 36 x 5 + 72 x 2 - 216 + 144
Bạn nào có kinh nghiệm về chủ đề này không? Mình mong nhận được sự giúp đỡ từ Mọi người. Mình sẽ rất biết ơn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên (nhân trước cộng sau):

1. Tính 36 x 5 = 180
2. Tính 72 x 2 = 144
3. Tính 180 + 144 = 324
4. Tính 324 - 216 = 108
5. Tính 108 + 144 = 252

Vậy kết quả của phép tính là 252.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

36 x 5 + 72 x 2 - 216 + 144 = 180 + 144 - 216 + 144 = 468

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

(36 x 5) + (72 x 2) - 216 + 144 = 180 + 144 - 216 + 144 = 468

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.09176 sec| 2220.477 kb