Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Giang

Tìm X biết 1 + 2 + 3 +..........+ X = 210
Mình đang tìm kiếm một số ý kiến đóng góp cho một vấn đề mình mắc phải ở câu hỏi này. các Bạn có thể giúp mình với, được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Đây là một bài toán về tổng của dãy số:

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng công thức tổng quát cho dãy số từ 1 đến n:

S = (n * (n + 1)) / 2

Với S là tổng của dãy số từ 1 đến n.

Dựa vào công thức trên, ta thu được phương trình sau:

(n * (n + 1)) / 2 = 210

Để giải phương trình trên, ta có thể sử dụng phương pháp thực hiện các bước sau:

1. Nhân cả hai vế của phương trình với 2 để loại bỏ số 2 trong mẫu:

n * (n + 1) = 420

2. Chuyển vế phải về 0:

n^2 + n - 420 = 0

3. Giải phương trình bậc hai trên. Có thể sử dụng phương pháp nhân hai số có tổng bằng 420 và kiểm tra từng giá trị để tìm nghiệm.

Sau khi giải phương trình ta thu được hai giá trị nghiệm là -21 và 20.

Tuy nhiên, trong bài toán này, ta chỉ cần tìm giá trị dương cho n, nên kết quả cuối cùng là n = 20.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Gọi S là tổng cần tìm, ta sử dụng phương pháp duyệt vòng lặp. Từ X = 1, ta cộng tiếp X cho đến khi S = 210. Ta thu được X = 20.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Gọi S là tổng cần tìm, ta có công thức tổng của dãy số từ 1 đến X: S = (X * (1 + X)) / 2. Đặt X = 10 và kiểm tra S. Nếu S lớn hơn 210, ta giảm giá trị X và tiếp tục kiểm tra. Nếu S nhỏ hơn 210, ta tăng giá trị X và tiếp tục kiểm tra. Đến khi S = 210, ta thu được X = 20.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Gọi S là tổng cần tìm, ta có công thức tổng của dãy số từ 1 đến X: S = (X * (1 + X)) / 2. Đặt X = 1 và tiến hành tăng X cho đến khi S = 210. Ta thu được X = 20.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Gọi S là tổng cần tìm, ta có công thức tổng của dãy số từ 1 đến X: S = (X * (1 + X)) / 2. Đặt S = 210 và giải phương trình: (X * (1 + X)) / 2 = 210. Ta thu được X = 20.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46668 sec| 2247.531 kb