Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Việt

tìm x (x-1)^3=1/8 (7/5)^x=49/25
Mọi người ơi, mình rất cần trợ giúp của các Bạn lúc này. Có ai sẵn lòng chia sẻ kiến thức giúp mình vượt qua vấn đề này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình (x-1)^3 = 1/8, ta có thể áp dụng công thức đặt biến a^3 = b để tìm nghiệm.

Ta có (x-1)^3 = 1/8

Công thức đặt biến a^3 = b:

a^3 = b tương đương với a = ∛b

Áp dụng công thức này vào phương trình ban đầu:

(x-1) = ∛(1/8) --> x-1 = 1/2

x = 1 + 1/2 --> x = 1.5

Để giải phương trình (7/5)^x = 49/25, ta có thể áp dụng công thức đặt biến a^x = b để tìm nghiệm.

Ta có (7/5)^x = 49/25

Công thức đặt biến a^x = b:

a^x = b tương đương với x = log(base a) b

Áp dụng công thức này vào phương trình ban đầu:

x = log(base 7/5) (49/25)

x = log(base 7/5) (7^2 / 5^2)

x = log(base 7/5) (7^2) - log(base 7/5) (5^2)

x = 2 - 2

x = 0

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là x = 1.5 và x = 0.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để giải câu hỏi "tìm x (x-1)^3 = 1/8 (7/5)^x = 49/25" bằng nhiều cách khác nhau, ta tiến hành như sau:

Cách 1: Áp dụng công thức số học
- Với phương trình (x-1)^3 = 1/8, ta có thể chuyển đổi thành căn bậc ba của cả hai vế để giải phương trình: x - 1 = ∛(1/8) = 1/2.
=> x = 1/2 + 1 = 3/2.

- Với phương trình (7/5)^x = 49/25, ta chuyển đổi cả hai vế về cùng một cơ số để tìm x: xlog(7/5) = log(49/25).
=> x = log(49/25) / log(7/5).

Cách 2: Sử dụng quy tắc đổi căn và quy tắc biến đổi lôgarit
- Với phương trình (x-1)^3 = 1/8, ta chuyển đổi thành phương trình căn bậc ba để giải phương trình: ∛((x-1)^3) = ∛(1/8).
=> x - 1 = 1/2.
=> x = 3/2.

- Với phương trình (7/5)^x = 49/25, ta chuyển đổi cả hai vế thành cùng một cơ số ở dạng logarit để tính x: xlog(7/5) = log(49/25).
=> x = log(49/25) / log(7/5).

Cách 3: Sử dụng hai phương trình riêng biệt
- Giai đoạn 1: Giải phương trình (x-1)^3 = 1/8.
Ta có: (x-1)^3 = (1/2)^3.
=> x - 1 = 1/2.
=> x = 3/2.

- Giai đoạn 2: Giải phương trình (7/5)^x = 49/25.
Ta có: (7/5)^x = (7/5)^(2/5).
=> x = 2/5.

Cách 4: Sử dụng tích các phương trình nhỏ
- Với phương trình (x-1)^3 = 1/8, ta có (x-1) = 1/2.
=> x = 3/2.

- Với phương trình (7/5)^x = 49/25, ta có (7/5)^x = (7/5)^(2/5).
=> x = 2/5.

Vậy, có tất cả 4 câu trả lời chi tiết cho câu hỏi trên là:
{"x1": "3/2", "x2": "log(49/25) / log(7/5)", "x3": "3/2", "x4": "2/5"}

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương pháp làm:

1. Tra từ điển: Sử dụng từ điển Ngữ văn hoặc từ điển Anh - Việt để tìm nghĩa của từ "hữu hảo".

2. Tra tài liệu tham khảo: Đọc các sách giáo trình Ngữ văn hoặc sách văn học có liên quan để tìm hiểu về từ "hữu hảo".

3. Tham khảo mạng internet: Tìm kiếm theo từ khóa "nghĩa của từ hữu hảo" để xem các nguồn tin, bài viết có chứa thông tin về nghĩa của từ này.

4. Hỏi thầy cô hoặc bạn bè: Liên hệ với giáo viên Ngữ văn hoặc hỏi bạn bè có kiến thức về từ "hữu hảo" để tìm hiểu nghĩa của nó.

Câu trả lời:

Từ "hữu hảo" có nghĩa là tốt, đẹp, xuất sắc, hoàn hảo. Đây là một từ có xuất xứ từ tiếng Phạn được sử dụng trong các bài văn, văn bản với ý nghĩa ca ngợi, tán dương về một điều gì đó xuất sắc và hoàn hảo. Trong tiếng Việt, chúng ta dùng từ "hữu hảo" để miêu tả những gì tốt đẹp, xuất sắc và hoàn hảo nhất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25467 sec| 2220.984 kb