Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Việt

tìm x là số tự nhiên :( x - 5 ) ^4 = ( x - 5 ) ^ 6  [ với x > hoặc = 5 ] 
Chào cả nhóm, mình biết mình không giỏi lắm ở chuyện này, nhưng mình cũng biết mình có những người bạn thông minh ở đây. Cần một tay giúp đỡ gấp!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình (x - 5)^4 = (x - 5)^6, ta sẽ sử dụng quy tắc mũ của đa thức.

Đầu tiên, ta phân tích phương trình ra:
(x - 5)^4 = (x - 5)^2 * (x - 5)^4
(x - 5)^6 = (x - 5)^4 * (x - 5)^2

Ta có phương trình đã cho có dạng: (x - 5)^2 * (x - 5)^4 = (x - 5)^4 * (x - 5)^2
Hoặc gọn hơn: (x - 5)^2 = (x - 5)^4

Tiếp theo, để giải phương trình này, ta xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: (x - 5)^2 = 0
Giải phương trình này, ta có:
x - 5 = 0
=> x = 5

Trường hợp 2: (x - 5)^2 ≠ 0
Ta chia cả 2 vế của phương trình cho (x - 5)^2:
(x - 5)^2 / (x - 5)^2 = (x - 5)^4 / (x - 5)^2
=> 1 = (x - 5)^2

Đặt t = x - 5, ta có t^2 = 1
Giải phương trình này, ta có hai giải pháp: t = 1 hoặc t = -1
Trở lại vế đặt t = x - 5, ta được hai giải pháp tương ứng: x - 5 = 1 hoặc x - 5 = -1
=> x = 6 hoặc x = 4

Vậy, phương trình có ba nghiệm: x = 5, x = 4 và x = 6.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Phương trình (x - 5) ^ 4 = (x - 5) ^ 6 có thể đưa về dạng tổng quát (x - 5) ^ 2 = 1, với x là số tự nhiên không nhỏ hơn 5. Điều này tương đương với x - 5 = 1 hoặc x - 5 = -1. Từ đó, ta có x = 6 hoặc x = 4. Vậy, có hai giá trị của x là 4 và 6.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để giải phương trình (x - 5) ^ 4 = (x - 5) ^ 6, ta nhận thấy cả hai mũ 4 và 6 đều lớn hơn 1. Với các số tự nhiên, khi cơ số là số nguyên dương và mũ là số tự nhiên lớn hơn 1, thì không có số tự nhiên nào bình phương hoặc mũ bốn lại bằng số tự nhiên mũ sáu. Do đó, phương trình không có giải.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Với phương trình (x - 5) ^ 4 = (x - 5) ^ 6, ta có thể giải phương trình bằng cách chia hai vế cho (x - 5) ^ 4, ta thu được: (x - 5) ^ 2 = 1. Suy ra, x - 5 = 1 hoặc x - 5 = -1. Từ đó, ta có x = 6 hoặc x = 4. Vậy, có hai giá trị của x là 4 và 6.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp làm:

1. Đọc và hiểu câu hỏi.
2. Tìm hiểu và nhận biết các câu ghép có quan hệ nguyên nhân - kết quả, giả thuyết - kết quả, tương phản, và tăng tiến.
3. Ví dụ:

a) Có quan hệ nguyên nhân - kết quả: Khi một sự việc xảy ra, điều gì sẽ xảy ra sau đó. Ví dụ: Nếu bạn không làm bài tập, bạn sẽ không đạt điểm cao trong kỳ thi.

b) Có mối quan hệ giả thuyết - kết quả (hoặc điều kiện - kết quả): Nếu một điều kiện nào đó xảy ra, điều gì sẽ xảy ra sau đó. Ví dụ: Nếu trời mưa, chúng ta sẽ không đi chơi.

c) Có mối quan hệ tương phản: Hai sự việc đối lập, trái ngược nhau. Ví dụ: Nhà sách bán sách, tiệm cà phê bán cà phê.

d) Có mối quan hệ tăng tiến: Sự thay đổi này tăng cường, gia tăng theo thời gian. Ví dụ: Số lượng sinh viên trong trường học tăng lên từ năm này sang năm khác.

Câu trả lời:

a) Có quan hệ nguyên nhân - kết quả: Nếu tôi đi học đầy đủ, tôi sẽ cải thiện kết quả học tập của mình.

b) Có mối quan hệ giả thuyết - kết quả (hoặc điều kiện - kết quả): Nếu tôi mua vé, tôi có thể tham gia buổi biểu diễn.

c) Có mối quan hệ tương phản: Cuộc sống thành thị có nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhiều nhược điểm.

d) Có mối quan hệ tăng tiến: Việc tập thể dục hàng ngày giúp cơ thể tôi trở nên khỏe mạnh hơn theo thời gian.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.52034 sec| 2260.031 kb