Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Phương

Tìm x biết 3/x-5=-4/x+2
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng tuyệt vời này. Ai có thể giúp mình giải quyết vấn đề mình đang đối mặt với câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Bước 1: Loại bỏ mẫu số bằng cách nhân cả 2 vế phương trình với x(x+2). Ta được:
3(x+2) = -4(x-5)
- Bước 2: Mở ngoặc và rút gọn:
3x + 6 = -4x + 20
7x = 14
x = 2

Câu trả lời: x = 2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Đặt t = x + 2, ta có phương trình trở thành: 3/(t-2) - 5 = -4/t + 2 => 3 - 5(t-2) = -4(t-2) + 2(t-2) => 3 - 5t + 10 = -4t + 8 + 2t -4 => -5t + 13 = -2t + 4 => 3t = 9 => t = 3. Từ đó, suy ra x = t - 2 = 3 - 2 = 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Tổng hợp các mẫu số, ta được: (3 - 5x)/x = (-4 + 2x)/x => 3 - 5x = -4 + 2x => 5x + 2x = 3 + 4 => 7x = 7 => x = 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Áp dụng công thức phân số đồng dạng, ta có: 3/x - 5 = -4/x + 2 => (3 - 5x)/x = (-4 + 2x)/x => 3 - 5x = -4 + 2x => 7x = 7 => x = 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để giải phương trình 3/x - 5 = -4/x + 2, ta chuyển vế và nhân phân số để loại bỏ mẫu số. Ta có: 3/x - (-4/x) = 2 + 5 => 7/x = 7 => x = 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.52162 sec| 2228.063 kb