Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Phương

Tìm x biết: x10=x              Giúp mình với
Ai đó có thể tận tình chỉ giáo cho mình cách xử lý câu hỏi này với. Mình thật sự mong muốn lắng nghe những lời khuyên từ các Bạn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể áp dụng công thức tính cơ bản.

Phương pháp giải:
- Điều kiện để x10 = x là x = 0 hoặc x = 1, vì 0^10 = 0 và 1^10 = 1.
- Ta kiểm tra x = 0: 0^10 = 0
- Ta kiểm tra x = 1: 1^10 = 1

Vậy, câu trả lời là x = 0 hoặc x = 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Vì x*10=x, ta có thể chia cả hai vế của phương trình cho x, ta được 10=1. Tuy nhiên, điều này là không đúng vì 10 khác 1. Vậy, không có giá trị x nào thỏa mãn phương trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50084 sec| 2235.789 kb