Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Huy

Tìm x biết 3/4 + |2x - 2/3| =2
Ah, tôi đang bí cách làm quá, có ai đó giúp tôi làm bài này được không? ?"

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình 3/4 + |2x - 2/3| = 2, chúng ta sẽ làm như sau:

Bước 1: Xác định trường hợp chia làm hai:
- Trường hợp 1: 2x - 2/3 ≥ 0 (khi này |2x - 2/3| = 2x - 2/3).
- Trường hợp 2: 2x - 2/3 < 0 (khi này |2x - 2/3| = -(2x - 2/3)).

Bước 2: Xử lí từng trường hợp:
- Trường hợp 1:
+ Ta có: 2x - 2/3 = 2.
+ Giải phương trình trên ta sẽ tìm được nghiệm x1.
- Trường hợp 2:
+ Ta có: -(2x - 2/3) = 2.
+ Giải phương trình trên ta sẽ tìm được nghiệm x2.

Bước 3: Kiểm tra lại nghiệm:
+ Thay x1 và x2 vào phương trình ban đầu để kiểm tra.

Sau khi áp dụng phương pháp giải trên, ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Để giải phương trình 3/4 + |2x - 2/3| = 2, ta chia bài toán thành 2 trường hợp:

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25139 sec| 2216.008 kb