Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Vương

Tìm số nguyên x;y biết: (x-3) ×(2y+1) =7
Có ai ở đây rảnh dỗi không, mình đang có câu hỏi này khoai quá? Mình đang cần sự giúp đỡ để trả lời câu hỏi này ạ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình (x-3) × (2y+1) = 7, ta có thể làm như sau:
1. Đặt (2y+1) = a, ta sẽ có phương trình sau: (x-3) × a = 7.
2. Ta có thể tiếp tục giải phương trình bằng cách sử dụng phân tích nhân tử 7 để tìm các giá trị của a và x-3. Cụ thể:
- Nếu a=1 và x-3=7, ta có x=10.
- Nếu a=-1 và x-3=-7, ta có x=-4.
- Nếu a=7 và x-3=1, ta có x=4.
- Nếu a=-7 và x-3=-1, ta có x=2.
3. Với mỗi giá trị của a, ta có thể tính giá trị tương ứng của y bằng cách thay vào phương trình ban đầu. Cụ thể:
- Khi x=10 và a=1, ta có (10-3) × (2y+1) = 7, từ đó suy ra y=0.
- Khi x=-4 và a=-1, ta có (-4-3) × (2y+1) = 7, từ đó suy ra y=0.5.
- Khi x=4 và a=7, ta có (4-3) × (2y+1) = 7, từ đó suy ra y=2.
- Khi x=2 và a=-7, ta có (2-3) × (2y+1) = 7, từ đó suy ra y=2.5.

Vậy, có 4 cặp giá trị nguyên x,y là (10,0), (-4,0.5), (4,2), (2,2.5) là đáp án cho phương trình (x-3) × (2y+1) = 7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Cặp số nguyên thỏa mãn có thể là x = -1 và y = 1. Thay vào phương trình ta có (-1-3) × (2×1+1) = 7. Kết quả là -4 × 3 = 7. Vậy (-1,1) là một cặp số nguyên thỏa mãn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cặp số nguyên thỏa mãn có thể là x = -4 và y = 2. Thay vào phương trình ta có (-4-3) × (2×2+1) = 7. Kết quả là -7 × 5 = 7. Vậy (-4,2) là một cặp số nguyên thỏa mãn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cặp số nguyên thỏa mãn có thể là x = 2 và y = 2. Thay vào phương trình ta có (2-3) × (2×2+1) = 7. Kết quả là -1 × 5 = 7. Vậy (2,2) là một cặp số nguyên thỏa mãn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Một trong các cặp số nguyên thỏa mãn là x = 1 và y = 3. Thay vào phương trình ta được (1-3) × (2x3+1) = 7. Kết quả là -2× 7 = 7. Vậy (1,3) là một cặp số nguyên thỏa mãn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24708 sec| 2270.766 kb