Lớp 8
30điểm
3 năm trước
Thanh Hung

Tìm nghiệm tự nhiên của phương trình \(8^x-37=y^3\)
Xin chào, mình biết mọi người đều bận rộn, nhưng mình rất cần một ít sự giúp đỡ. Có ai đó có thể hướng dẫn mình cách giải đáp câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình \(8^x - 37 = y^3\) ta có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Dùng bảng giá trị để đi tìm nghiệm tự nhiên của phương trình. Ta có thể thử các giá trị của x và tính giá trị tương ứng của y dựa vào phương trình đã cho.

Bước 2: Sử dụng nguyên tắc chia để kiểm tra tính chẵn lẻ của hai vế phương trình. Ta thấy rằng phía trái phương trình \(8^x\) luôn chẵn, vì \(8 = 2^3\), do đó tồn tại một lũy thừa chẵn. Vậy ta chỉ quan tâm đến tính chẵn lẻ của \(y^3 - 37\). Ta chia phương trình cho 2 để kiểm tra tính chẵn lẻ của \(y^3 - 37\).

Bước 3: Dựa vào phân tích thành thừa số nguyên tố, ta tìm được một số quy tắc về tính chẵn lẻ của lũy thừa mũ lớn hơn 2. Trong trường hợp này, ta sẽ kiểm tra tính chẵn lẻ của \(y^3\) và 37.

Bước 4: Ta thấy rằng \(y\) luôn phải là số lẻ để thỏa mãn phương trình. Do đó, ta chỉ cần xét tính chẵn lẻ của \(y^3\) và 37 khi \(y\) là số lẻ.

Bước 5: Ta sẽ thử từng giá trị của \(y\) là các số lẻ để kiểm tra xem có tồn tại nghiệm tự nhiên \(x\) tương ứng.

Bước 6: Sau khi thử từng giá trị, ta tìm thấy nghiệm tự nhiên duy nhất là \(x = 4\) khi \(y = 3\).

Vậy, nghiệm tự nhiên của phương trình \(8^x - 37 = y^3\) là \(x = 4\) và \(y = 3\).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49101 sec| 2239.344 kb