Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Việt

Tìm một số tự nhiên lớn nhất có các số khác nhau mà tổng chữ số là 25 
Mọi người thân mến, mình đang trong tình thế khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của Mọi người. Mọi người có thể dành chút thời gian giải đáp câu hỏi này của mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta cần tìm một số tự nhiên lớn nhất có tổng chữ số là 25.

1. Cách giải thông thường:
Ta bắt đầu từ số có 2 chữ số là 99 và tiếp tục giảm dần cho đến khi tổng các chữ số là 25. Dừng lại khi không còn thỏa mãn.
- 99 có tổng chữ số là 18, không phải kết quả.
- 98 có tổng chữ số là 17, không phải kết quả.
- 97 có tổng chữ số là 16, không phải kết quả.
- 96 có tổng chữ số là 15, không phải kết quả.
- 95 có tổng chữ số là 14, không phải kết quả.
- 94 có tổng chữ số là 13, không phải kết quả.
- 93 có tổng chữ số là 12, không phải kết quả.
- 92 có tổng chữ số là 11, không phải kết quả.
- 91 có tổng chữ số là 10, không phải kết quả.
- 90 có tổng chữ số là 9, không phải kết quả.

Vậy số tự nhiên lớn nhất có tổng chữ số là 25 là 89.

2. Cách giải thông qua công thức:
Ta có thể sử dụng công thức để tính số tự nhiên lớn nhất có tổng chữ số là 25.

- Gọi số tự nhiên cần tìm là xy (đây là cách gọn lấy ví dụ, số cần tìm có thể có nhiều hơn 2 chữ số).
- Tổng hai chữ số x và y là 25, ta có x + y = 25.

- Đối với trường hợp này, ta chỉ cần xác định giá trị của x là 8.
- Khi đó, y = 25 - 8 = 17.

Vậy số tự nhiên lớn nhất có tổng chữ số là 25 là 89.

Câu trả lời: Số tự nhiên lớn nhất có các số khác nhau và tổng chữ số là 25 là 89.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Số tự nhiên lớn nhất có tổng chữ số là 25 có thể là 979.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Số tự nhiên lớn nhất có tổng chữ số là 25 có thể là 988.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47158 sec| 2236.313 kb