Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Long

Tìm một câu tục ngữ, thành ngữ  thuộc chủ đề uống nước nhớ nguồn .                   . . . . . .                                     Nhanh nha ^^
Làm ơn, nếu ai biết thông tin về câu hỏi này, có thể chia sẻ với mình được không? Mình sẽ rất biết ơn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Tìm hiểu về chủ đề "uống nước nhớ nguồn", gồm có những thành ngữ, câu tục ngữ liên quan đến chủ đề này.
2. Lựa chọn một câu tục ngữ, thành ngữ phù hợp với chủ đề uống nước nhớ nguồn.

Câu trả lời:
Cách 1: Câu tục ngữ "Nước đến chân mới nhớ lấy uống" liên quan đến chủ đề uống nước nhớ nguồn.
Cách 2: Câu tục ngữ "Kẻ thù từng viên đá, bạn nhớ đường từng ống nước" cũng có ý nghĩa liên quan đến chủ đề uống nước nhớ nguồn.
Cách 3: Câu tục ngữ "Nước đến chân mới nhớ nguồn" cũng thể hiện ý nghĩa của việc uống nước nhớ nguồn.

Lưu ý: Đây chỉ là một số câu tục ngữ, thành ngữ liên quan đến chủ đề uống nước nhớ nguồn. Có thể còn nhiều câu khác mà bạn có thể tìm hiểu và sử dụng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48442 sec| 2237.352 kb