Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Đức

Tìm lỗi sai giúp em với We like Veronica because she is industrial,friendly and helpful to everyone.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23722 sec| 2040.234 kb