Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hạnh

Tìm các ước nguyên tố của : 36, 49, 70
Mọi người ơi, mình có một thắc mắc câu hỏi này khá khó và mình chưa tìm ra lời giải. Có ai có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Để tìm các ước nguyên tố của một số, ta cần phân tích số đó thành tích các ước nguyên tố.
- Ta bắt đầu bằng việc phân tích số thành tích các ước nguyên tố nhỏ nhất, từ 2 trở đi. Nếu số đó không chia hết cho 2, ta sẽ kiểm tra xem số đó chia hết cho 3 không, và tiếp tục kiểm tra cho đến khi chia hết cho 1 trong các ước số. Sau đó, lặp lại quy trình này với số nguyên dương con lại cho đến khi số đó chỉ còn 1.

Câu trả lời:
- Ước nguyên tố của 36 là 2, 3.
- Ước nguyên tố của 49 là 7.
- Ước nguyên tố của 70 là 2, 5, 7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Ước nguyên tố của 36 là 2, 3 và Ước nguyên tố của 49 là 7. Ước nguyên tố của 70 là 2, 5, 7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48917 sec| 2247.453 kb