Lớp 6
20điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Hưng

Tìm các số mũ n sao cho luỹ thừa 3n thảo mãn điều kiện: 25 < 3n < 250
Uh oh, mình đang rối bời với một câu hỏi khó đây. Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm các giá trị của n thỏa mãn điều kiện 25 < 3n < 250.

- Bắt đầu bằng việc đặt 3n = 25.
=> n = log3(25).

- Tiếp theo, đặt 3n = 250.
=> n = log3(250).

Bước 2: Tìm các số mũ n thỏa mãn 25 < 3n < 250.

- Áp dụng bảng giá trị của logarit tự nhiên, ta có:
log3(25) ≈ 2.729
log3(250) ≈ 4.191

- Dựa vào bảng giá trị, ta tìm được các số mũ n thỏa mãn 2.729 < n < 4.191.

Bước 3: Kết quả.
Các số mũ n thỏa mãn điều kiện là n = 3, 4.

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là: "Các số mũ n thỏa mãn điều kiện là n = 3, 4."

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Để tìm các số mũ n thỏa mãn điều kiện 25 < 3n < 250, ta sử dụng phương pháp thử và sai. Bắt đầu từ n = 1, ta tính giá trị của 3n. Khi giá trị này nhỏ hơn 25, ta tăng giá trị của n lên. Khi giá trị này vượt qua 250, ta dừng lại. Qua quá trình thử và sai, ta tìm được các giá trị n = 3, 4 và 5 là các giá trị thỏa mãn điều kiện trên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để tìm các số mũ n thỏa mãn điều kiện 25 < 3n < 250, ta có thể tính giá trị của 3n cho các giá trị n từ 1 trở đi cho đến khi tìm được kết quả thỏa mãn. Từ đó, ta xác định được n. Qua việc tính toán, ta tìm được n = 3, 4 và 5 là các giá trị thỏa mãn điều kiện trên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tìm các số mũ n thỏa mãn điều kiện 25 < 3n < 250, ta có thể sử dụng logarit để giải phương trình. Áp dụng công thức số học, ta có log3(25) < n < log3(250). Sử dụng máy tính, ta tính được n ≈ 2,250,000 và n ≈ 4,197,000. Vậy có thể có hai giá trị n thỏa mãn điều kiện trên là 2,250,000 và 4,197,000.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.55180 sec| 2251.516 kb