Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Long

Tìm các biện pháp nghệ thuật và phân tích tác dụng của những biện pháp nghệ thuật ấy trong 2 khổ đầu bài " Đoàn thuyền đánh cá "? Qua đó,  em cảm nhận như thế nào về cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Ngữ văn Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23806 sec| 2049.164 kb